Avis legal

Política de privacitat i protecció de dades

Responsable del tractament

 

- Identitat: Futbol Sala Olesa

- NIF: G59521856

- Direcció postal: Carrer Urgell, s/n. 08640 Olesa de Montserrat (Barcelona)

- Telèfon: 664582546

- Correu electrònic: info@fsolesa.es

 

L’entitat Futbol Sala Olesa, com a responsable, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant a tractament de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), l’informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

 

El FUTBOL SALA OLESA constituït el 26 de setembre del 1990, és una entitat esportiva privada, d'utilitat pública i interès cívic i social i està mancada d'ànim de lucre, que té entre les seves funcions promoure l’esport del futbol sala en totes les seves disciplines; tutelar els interessos generals del futbol sala local i els dels seus socis i abonats; crear activitats d’entrenament i partits de competició pels seus esportistes, treballar per la formació dels seus tècnics, entrenadors, i d'altres i en general, disposar de la pràctica de les modalitats i disciplines esportives que li són pròpies, així com disposar el que convingui per a la millora de la pràctica esportiva.

 

 

Finalitat del tractament

 

Les seves dades personals s’utilitzaran per a les següents finalitats:

• Realitzar les gestions esportives i administratives necessàries amb els usuaris de la web i persones que participen en les activitats de l’entitat.

• Remetre les comunicacions per correu electrònic, comunicacions socials o qualsevol altre medi electrònic o físic, en cas que l’usuari o esportista hagi participat en les nostres activitats.

• Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’usuari o participant.

• Realitzar els serveis i/o activitats sol·licitats per l’usuari o participant.

• Utilitzar les seves dades per contactar-li, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la seva opinió sobre les nostres activitats.

• Utilitzar les seves dades per les activitats a les quals l’usuari o participant s’ha inscrit.

• Notificar-li canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de galetes.

• Les dades dels usuaris, participants i/o proveïdors seran tractats, dins de la relació que els vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.

• Explotar les dades amb finalitats d’estudi, estadística i de fidelització.

 

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a info@fsolesa.es

 

D’acord amb la LSSICE, el Futbol Sala Olesa, no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del Futbol Sala Olesa l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

 

No tractarem les seves dades personals per cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

 

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació amb nosaltres o exerciti el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinades dades personals identificatives i del tràfic durant el termini màxim de 2 anys pel cas que fos requerit pels jutges i tribunals o per incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web o de les nostres activitats.

 

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

 

 

Legitimació del tractament

 

La base legal pel tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per portar a terme les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà en el moment de realitzar la inscripció a les nostres activitats a l’hora de recollir les seves dades.

 

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o participar en les activitats organitzades pel prestador.

 

En els casos en què existeixi una prèvia relació entre les parts, la legitimació pel desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació establerta entre les parts.

 

 

Comunicacions

 

Qualsevol comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d’informació del Futbol Sala Olesa. A l’acceptar les presents condicions, termes i polítiques, l’usuari consent expressament a què el Futbol Sala Olesa realitzi les següents activitats i/o accions, excepte que l’usuari indiqui el contrari:

 

L’enviament de comunicacions comercials i/o promocionals per qualsevol mitjà habilitat informant els usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat. L’usuari accepta expressament que es realitzin anàlisis de perfils i d’ús a partir de l’historial de compres de l’usuari.

 

En cas que l’usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions per via electrònica mitjançant la inscripció a les nostres activitats, l’enviament d’aquestes comunicacions per mitjans electrònics informant els usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes del Futbol Sala Olesa iguals o similars a les que van ser inicialment objecte de contractació o d’interès per l’usuari.

 

La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

 

 

Mitjans oficials de comunicació

 

S’informa l’usuari o participant que els mitjans habilitats per l’entitat per comunicar-se amb clients i altres afectats és el telèfon de l’entitat, els telèfons mòbils de l’entitat i el correu electrònic de l’entitat.

 

Si vostè remet informació personal a través d’un mitjà de comunicació diferent dels indicats en aquest apartat, l’ENTITAT quedarà exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.

 

 

Destinataris de cessions o transferències

 

Les dades podran ser cedides a les Federacions, Consells i institucions públiques als quals l’entitat està registrada, i d'acord amb el RD 849/1993 de 4 de juny a la companyia asseguradora contractada.

  • Federació Catalana de Futbol.
  • Consell Esportiu del Baix Llobregat.
  • Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
  • Generalitat de Catalunya.

El Prestador facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte o fitxer si pot haver-hi indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà solament la que disposi en aquest moment el prestador.

 

La informació que vostè ens proporcioni tant a través d’aquest lloc web com a través dels documents d’inscripció serà allotjada en els servidors i arxivadors del Futbol Sala Olesa.

 

 

Drets de les persones interessades

 

Com usuari-interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant del Futbol Sala Olesa presentant un escrit a la direcció postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic, indicant com Assumpte “RGPD. Exercici Drets”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol medi anàleg en dret, tal com indica la llei.

 

Drets:

• Dret d’accés: permet a l’interessat/interessada conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

• Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.

• Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequades o excessives.

• Dret d’oposició: dret de l’interessat a què no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix.

• Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.

• Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat/interessada, a fi que aquest pugui transmetre-les a un altre responsable, sense impediments.

• Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

• Com usuari, té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

 

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets amb relació a la protecció de les seves dades.(agpd.es).

 

 

Informació addicional

 

Informació que recaptem

 

Obtenim informació mitjançant formulari d’inscripció o subscripció, amb la informació mínima i indispensable. En aquest formulari vostè facilitarà les següents dades: correu electrònic, nom, cognoms, codi postal, telèfon, adreça postal, document d’identitat, targeta sanitària i data de naixement.

 

Xarxes socials

 

L’informem que el Futbol Sala Olesa pot tenir presència a xarxes socials. El tractament de les dades que es porti a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials del Futbol Sala Olesa es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

 

El Futbol Sala Olesa realitza accions de promoció a partir de l’explotació de les dades estadístiques que fa cadascuna de les xarxes socials.

 

El Futbol Sala Olesa tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant-lo d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

 

Queda prohibida la publicació de continguts:

• Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

• Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualsevol siguin els continguts que el Futbol Sala Olesa consideri inapropiats.

• I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

 

Així mateix, el Futbol Sala Olesa es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inapropiats.

 

Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials seran incorporades a un arxiu propietat del Futbol Sala Olesa podent-li enviar informació del seu interès. Pot accedir a més informació en la present política de privacitat.

 

En tot cas, si vostè remet informació personal a través de la xarxa social, el Futbol Sala Olesa quedarà exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, havent l’usuari en cas de voler conèixer-les, consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió. 

 

Mesures de seguretat

 

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robament, tractament o accés no autoritzat, d’acord a l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establerts en la normativa vigent.

 

Enviament CV

 

En cas que els usuaris enviïn els seus CV a través de la nostra web, per correu postal o correu electrònic les dades aportades seran tractades per la gestió de les convocatòries de provisió de llocs de treball, per la gestió dels processos de selecció, per la tramesa d’informació a les unitats afectades i per l’elaboració d’estudis i estadístiques internes.

 

En cas de produir-se alguna modificació en les dades cal que ens ho comuniqui per escrit l’abans possible, amb objecte de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

 

Les dades es conservaran durant un termini màxim de dos anys, transcorregut el qual es procedirà a la supressió de les dades garantint-li un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut el mencionat termini, i si desitja continuar participant en els processos de selecció del Responsable, caldrà que ens remeti novament el seu currículum.

 

Canvis en la present política de privacitat

 

El Futbol Sala Olesa es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

 

Legislació

 

A tots els efectes les relacions entre el Futbol Sala Olesa amb els Usuaris dels seus serveis, presents en aquest web, o de les seves activitats estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i tribunals de Barcelona.

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s'exposen a continuació les dades identificatives de l'empresa.
 
 
Denominació social:
FUTBOL SALA OLESA
 
 
Número d'identificació fiscal:
G59521856
 
 
Domicili social:
C/ URGELL, S/N
08640 OLESA DE MONTSERRAT

 

Correu electrònic:
info@fsolesa.es

 

Telèfon:
664 582 546

 

 

Aquest lloc web ha estat creat per l'entitat Futbol Sala Olesa amb caràcter informatiu i per a ús personal dels usuaris a través d'aquest Avís legal, es pretén regular l'accés i ús d'aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web i els seus usuaris. Accedint a aquest lloc web s'accepten els següents termes i condicions: L'accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris. El simple accés a aquest lloc web no suposa establir cap tipus de relació comercial entre Futbol Sala Olesa i l'usuari.
 
L'accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d'ús contingudes en ella.
 
El titular del lloc web pot oferir serveis o productes que podran trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixin, completin i / o modifiquin les presents condicions, i sobre les quals s'informarà l'usuari en cada cas concret.

Entrevistes

Últimes notícies

Contacte

C/ URGELL, S/N 
Pavelló Salvador Boada

08640 OLESA DE MONTSERRAT

(Barcelona)

 

HORARI D'ATENCIÓ AL PAVELLÓ SALVADOR BOADA:

De Dilluns a Divendres de 17.30-20.30h
 
664 582 546

info@fsolesa.es

 

AMB EL SUPORT DE:

Col·laborador d'Honor

Enllaços d'interès